Công ty Cổ phần Cà phê Classic

Thông tin

Số điện thoại:
02693746279
Địa chỉ

740 Trường Chinh, Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Video
Hình ảnh

Thông tin người đại diện

Tên người đại diện:
Nguyễn Huỳnh Phú Lâm
Chức vụ:
Giám đốc
Điện thoại:
0905 046 396
Hòm thư:
info.classiccoffee@gmail.com

Sản phẩm