Phân bón Sông Gianh

Thông tin

Số điện thoại:
+842323513796
Địa chỉ

169 Đào Duy Từ, Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Video
Hình ảnh

Thông tin người đại diện

Tên người đại diện:
Nguyễn Đình Lực
Chức vụ:
Giám đốc
Điện thoại:
+842323512698
Hòm thư:
sogico@songgianh.com.vn

Sản phẩm