Hướng dẫn hồ sơ đăng ký mã số mã vạch GS1

Mã vạch là một dãy các vạch và khoảng trống song song xen kẽ được sắp xếp theo một quy tắc mã hóa nhất định để thể hiện mã số (hoặc các dữ liệu gồm cả chữ và số) dưới dạng máy quét có thể đọc được.

Mã số mã vạch hàng hóa ngày càng quan trọng trong đời sống kinh tế hiện nay. Để chứng minh hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng – Cần có mã số mã vạch. Để quản lý hàng hóa dễ dàng – Cần có mã số mã vạch. Để đưa hàng hóa vào siêu thị – Cần có mã số mã vạch.

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch như thế nào???

I. ĐIỀU KIỆN, YÊU CẦU SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch. Muốn có mã số mã vạch trên hàng hoá để xuất khẩu hay bán tại các siêu thị, để quản lý hàng hóa thì trước tiên doanh nghiệp phải gia nhập EAN Việt Nam.

EAN Việt Nam sẽ cấp mã M cho doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp lập mã mặt hàng (mã I) cho từng sản phẩm.

Để được là thành viên của EAN Việt Nam, doanh nghiệp (hộ kinh doanh, công ty…) sẽ phải đóng phí gia nhập và phí hàng năm. Hai loại phí này do đại hội các thành viên quyết định, được ghi trong điều lệ của EAN Việt Nam và có thể thay đổi sau một thời gian áp dụng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của doanh nghiệp khi áp dụng mã số mã vạch là quản lý mã mặt hàng (mã I) của mình theo nguyên tắc mỗi mã số tương ứng với một loại sản phẩm duy nhất, không được nhầm lẫn. Những sản phẩm khác nhau về tính chất (ví dụ như bia và nước ngọt), về khối lượng, về bao gói… đều phải được cho những mã số mặt hàng khác nhau. Những mã số này sẽ sử dụng lâu dài cùng với sự tồn tại của mặt hàng đó. Những mặt hàng này khi được cải tiến (thay đổi trọng lượng, cách bao gói…) đều phải được cấp mã vạch mặt hàng mới.

II. TƯ VẤN THỦ TỤC ĐĂNG Ý MÃ SỐ MÃ VẠCH HÀNG HÓA 

1. Hồ sơ gồm có:

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập

+ Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN (theo mẫu quy định)

+ Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam (theo mẫu quy định)

+ Bản đăng ký sử dụng MSMV (theo mẫu quy định)

+ Giấy giới thiệu người nộp hồ sơ

2. Nộp hồ sơ tại:

– Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam/ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

3. Thời gian giải quyết:

– Thời gian cấp mã số tạm thời 2 ngày, cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

mau1.pdf