Tin tức

Truy xuất nguồn gốc: Tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm OCOP

Truy xuất nguồn gốc (TXNG) sản phẩm chính là yếu tố cạnh tranh quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của các sản phẩm hàng hóa. Tem truy xuất nguồn gốc dưới dạng QR-Code, giúp các doanh nghiệp sản xuất bảo vệ và khẳng định sản phẩm của ...
Chi tiết

Chế biến nước quả theo TCVN 13814:2023 giúp quản lý hiệu quả khả năng truy xuất nguồn gốc

Nhằm quản lý hiệu quả khả năng truy xuất nguồn gốc đối với ngành chế biến nước quả các cơ sở doanh nghiệp chế biến, sản xuất nước quả cần đảm bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13814:2023.
Chi tiết

Giảm rủi ro xuất khẩu bằng việc đảm bảm truy xuất nguồn gốc

Để gia tăng khả năng sản xuất và xuất khẩu bền vững, doanh nghiệp cần gia tăng hàm lượng giá trị của sản phẩm, đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc đối với các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất sản phẩm.
Chi tiết

Hiệu quả ứng dụng mã QR hỗ trợ truy xuất nguồn gốc

Ứng dụng quét mã QR hỗ trợ truy xuất nguồn gốc đang trở thành xu hướng tiêu dùng thông minh của nhiều người dân trong tỉnh. Chính nhờ sự hỗ trợ của các ứng dụng tích hợp tính năng này, người tiêu dùng dễ dàng nắm bắt các thông tin ...
Chi tiết

Truy xuất nguồn gốc: Định hướng tương lai của ngành công nghiệp

Trong thời đại công nghệ hiện đại, việc truy xuất nguồn gốc đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp. Khả năng đảm bảo nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm đã trở thành yếu tố quyết định trong ...
Chi tiết