Công ty cổ phần Palmania

Thông tin

Số điện thoại:
0983676700
Địa chỉ

Thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Website
Video
Hình ảnh

Thông tin người đại diện

Tên người đại diện:
Chau Ngọc Dịu
Chức vụ:
Giám đốc
Điện thoại:
0983676700
Hòm thư:
palmania@gmail.com

Sản phẩm

PALMANIA Mật thốt nốt sệt 250G

CSSX: Công ty cổ phần Palmania - Thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Giá tham khảo
80,000 đ

PALMANIA Mật thốt nốt bột 150G

CSSX: Công ty cổ phần Palmania - Thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Giá tham khảo
85,000 đ