Gạo lứt Tư Việt 2 (TV2)

CSSX: Công ty TNHH MTV đặc sản vùng miền Lê Gia - Số 373, Kp. Minh Phú, TT Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Giá tham khảo
Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Thuộc nhóm lúa mùa lỡ (lúa 6 tháng) do Tư Lúa mùa chọn lọc từ những hột khác biêt của giống Hai Nguyên KG. Hột gạo lứt có màu đỏ như gạo huyêt rồng. Gieo mạ tháng 7, cấy cuối tháng 8, đầu tháng 9, thu hoạch cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm sau. Trồng trên nền ruộng tôm, hoàn toàn không sử dụng phân, thuốc hoá học. Được chứng nhận hữu cơ nâm 2023 (TCVN)

Sản phẩm cùng cơ sở sản xuất

Gạo thơm Tư Việt 1 (TV1)

CSSX: Công ty TNHH MTV đặc sản vùng miền Lê Gia - Số 373, Kp. Minh Phú, TT Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Giá tham khảo
Liên hệ

Gạo lứt Tư Việt 2 (TV2)

CSSX: Công ty TNHH MTV đặc sản vùng miền Lê Gia - Số 373, Kp. Minh Phú, TT Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Giá tham khảo
Liên hệ

Gạo Tàu Hương

CSSX: Công ty TNHH MTV đặc sản vùng miền Lê Gia - Số 373, Kp. Minh Phú, TT Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Giá tham khảo
Liên hệ

Nàng Thơm Cồn Vĩnh Quới

CSSX: Công ty TNHH MTV đặc sản vùng miền Lê Gia - Số 373, Kp. Minh Phú, TT Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Giá tham khảo
Liên hệ