Nàng Thơm Cồn Vĩnh Quới

CSSX: Công ty TNHH MTV đặc sản vùng miền Lê Gia - Số 373, Kp. Minh Phú, TT Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Giá tham khảo
Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Tên gốc là Nàng thơm Chợ Đào. ThS Lê Thanh Phong, Trường ĐH An Giang, chọn lọc lại dòng và được Tư Lúa mùa trồng tại Cồn Vĩnh Quới (giũa sông Cái Lớn và sông Cái Bé) thuộc xã Vĩnh Hoà Phú, huyện Châu Thành, Kiên Giang. Thuộc nhóm lúa mùa lỡ, gieo mạ giữa đến cuối tháng 7, cấy cuối tháng 8, đầu tháng 9; thu hoạch cuối tháng 01, đầu tháng 2 năm sau. Được chứng nhận hữu cơ năm 2023 (TCVN)

Sản phẩm cùng cơ sở sản xuất

Gạo thơm Tư Việt 1 (TV1)

CSSX: Công ty TNHH MTV đặc sản vùng miền Lê Gia - Số 373, Kp. Minh Phú, TT Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Giá tham khảo
Liên hệ

Gạo lứt Tư Việt 2 (TV2)

CSSX: Công ty TNHH MTV đặc sản vùng miền Lê Gia - Số 373, Kp. Minh Phú, TT Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Giá tham khảo
Liên hệ

Gạo Tàu Hương

CSSX: Công ty TNHH MTV đặc sản vùng miền Lê Gia - Số 373, Kp. Minh Phú, TT Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Giá tham khảo
Liên hệ

Nàng Thơm Cồn Vĩnh Quới

CSSX: Công ty TNHH MTV đặc sản vùng miền Lê Gia - Số 373, Kp. Minh Phú, TT Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Giá tham khảo
Liên hệ